Heleen van Woudenberg

Heleen van Woudenberg heeft, na het VWO, van 1980 tot 1984 de opleiding Logopedie aan de Hogeschool van Utrecht gevolgd. Daarna is zij 10 jaar werkzaam geweest als stemlogopedist in het Leids Universitair Medisch Centrum | LUMC (voorheen AZL).
Sinds 1994 is Heleen werkzaam in de praktijk Logopedie Voorburg | Stembehandelcentrum Voorburg in het RdGG-Diaconessenhuis te Voorburg.

Heleen is gespecialiseerd in de behandeling van stemproblemen bij sprekers en zangers. Als stemtherapeut maakt zij deel uit van het Stemteam. Zij is aanwezig bij de wekelijkse stemspreekuren (Foniatrie, Stemspreekuur, Zangersspreekuur). Ook is zij betrokken bij de logopedische begeleiding voor, tijdens en na een stemoperatie.
Heleen is één van de logopedisten, die de Buisresonansmethode | glazen buis (uit Finland) in Nederland heeft geïntroduceerd. Naast diverse (zang)stemmethoden (o.a. CVT | EVT) wordt Manuele Facilitatie ook vaak door haar ingezet om ontspannen | gezond stemgebruik mogelijk te maken. Ook de relatief nieuwe logopedische behandelmethode K-taping wordt gebruikt bij de behandelingen van globusklachten, stem- en hoestproblemen.

Sinds 2006 is zij lid van het onderzoek- | behandelteam van de hoestpoli. Op deze polikliniek kunnen patiënten met hoestklachten terecht, waarvoor na onderzoek door de huisarts geen oorzaak gevonden is.

Heleen is als logopedist geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici en is ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziekgeneeskunde.

Heleen is lid van de verenigingen:
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
Nederlandse Vereniging voor Dans- en MuziekGeneeskunde
Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen
Stemkwaliteitskring Zuid-Holland

 

Contact: vanWoudenberg@StembehandelcentrumVoorburg.nl

 

 

Bekijk ook: