Stemonderzoek

Als u een afspraak heeft op één van de stemspreekuren, krijgt u voorafgaand aan uw bezoek een vragenlijst toegestuurd. Deze is ook te downloaden van onze site. De ingevulde vragenlijst helpt ons een beter inzicht in uw klacht te krijgen.

Het stemonderzoek wordt uitgevoerd door de KNO-arts en één van de logopedisten | stemtherapeuten. Het bestaat uit:

  • Een uitgebreide anamnese
  • Een stembandonderzoek, dat plaatsvindt met de stroboscoop van de meest geavanceerde Kay Pentax HD apparatuur. De uitkomst van dit onderzoek wordt beschreven met behulp van het ELS-protocol (van de European Laryngeal Society)
  • Een stemfunctieonderzoek, dat wordt uitgevoerd door de logopedist | stemtherapeut.

Bij voorkeur vinden alle onderzoeken plaats tijdens uw eerste bezoek. Na afloop van het onderzoek krijgt u, in onderling overleg met u, direct een behandelplan.
Ook is het mogelijk de stembandopname op een USB-stick mee te nemen.

 

Stemspreekuur
Op maandag, woensdag en vrijdag kunt u in Voorburg terecht bij onze speciale Stemspreekuren.

Logopedisten of zangdocenten die stempatiënten of zangleerlingen door ons willen laten zien, zijn altijd van harte welkom om bij het stemonderzoek aanwezig te zijn en deel te nemen aan het gezamenlijke overleg over hun patiënt | leerling.
Uiteraard onderhouden wij de contacten met logopedisten, zangdocenten en KNO-artsen goed om u zo adequaat mogelijk door te verwijzen naar een behandelaar in uw woonplaats of regio.