Hoestpoli

Wilt u graag stoppen met hoesten? Samen kunnen wij op zoek gaan naar de oplossing voor uw hoestprobleem

Sinds november 2006 beschikt het Behandelcentrum Voorburg van Reinier de Graaf in Voorburg als tweede ziekenhuis in Nederland over een hoestpolikliniek. Op deze polikliniek kunnen patiënten met hoestklachten terecht, waarvoor na onderzoek door de huisarts nog geen oorzaak gevonden is. Patiënten die langer dan drie maanden hoesten kunnen door de huisarts doorverwezen worden naar het gezamenlijk spreekuur van de KNO-arts, longarts en de logopedie.

 • KNO-arts Gülnez Demirtas
 • Longarts José de Kluiver
 • Logopedisten | stemtherapeuten Heleen van Woudenberg en Marjolein Frelier
  Het effect van de logopedische behandeling van chronisch hoesten bij patiënten bij wie pathologie is uitgesloten en die geen baat hebben bij een medische behandeling kunnen door logopedie vat krijgen op het hoesten. Het doel van de behandeling is de gevoeligheid voor de hoestprikkel en de hoestfrequentie te laten verdwijnen of te verminderen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van het leven.
  De behandeling bestaat uit:

  • Het geven van voorlichting
  • Het aanleren van controletechnieken voor het hoesten
  • Uitleg stemhygiëne
  • Indien nodig, stemtherapie
  • Psycho-educatieve begeleiding.

Klik hier voor meer informatie over onze hoestpoli.