Richtlijn dossiervorming

Heleen van Woudenberg en Marjolein Frelier hebben in oktober 2017 de cursus Richtlijn dossiervorming gevolgd bij Niña Wermeskerken.

Om onze behandelingen kwalitatief op een hoog niveau te houden doen wij onze administratie zo efficiënt mogelijk.

De nieuwe richtlijn dossiervorming helpt ons daarbij. Registratie van zorginhoudelijke gegeven bevordert het gebruik van uniforme terminologie in de diagnostisering, formulering van behandeldoelen en vastlegging van het behaalde resultaat.

Deze uniforme dossiervoering zorgt er ook voor dat we de continuïteit van zorg kunnen garanderen.