Presentatie functionele ademklachten

In januari 2023 gaf Marjolein een presentatie over functionele ademklachten aan longartsen.