Nieuwsberichten

Cursus ‘Logopedie voor de docent in het middelbaar onderwijs’

In december gaf Marjolein de cursus “Logopedie voor de docent in het middelbaar onderwijs”. Dit maal was de vraag vanuit de school drie kwartier individuele.

Lees meer

KNO-arts Marco Franken (RdGG-Diaconessenhuis Voorburg) gaat met pensioen

KNO-arts Marco Franken (RdGG-Diaconessenhuis Voorburg) gaat met pensioen. 31 mei was zijn laatste werkdag. Wat heeft hij zich ingezet voor de (beroeps)sprekers en zangers in.

Lees meer

Houdings-, adem-, en stemproblemen ontstaan door beeldbellen

In het afgelopen jaar kregen veel van ons te maken met thuiswerken en beeldbellen. Houdings- adem- en stemproblemen ontstaan door beeldbellen behoeven soms aandacht. Neem.

Lees meer

Behandelindex Logopedie Voorburg / Stembehandelcentrum Voorburg

Heleen en Marjolein behandelen zowel fysiek als online stemproblemen, chronisch hoesten, globusgevoel, keelpijn, slijm in de keel. Dit doen wij nog steeds met heel veel.

Lees meer

Nieuwe stemarts: G. Demirtas

Al geruime tijd hebben wij naast gespecialiseerde stemspreekuren (foniatrie) met M. Franken, KNO-arts nu ook een stemspreekuur met G. Demirtas, KNO-arts. Zij zal vanaf juni.

Lees meer

EILO (exercise-induced laryngeal obstruction)

EILO (exercise-induced laryngeal obstruction) oftewel benauwdheid tijdens sporten is een vaak voorkomend probleem. De longarts of sportarts bekijkt of er sprake is van een oorzaak.

Lees meer

Behandelingen bij slikproblemen of brokgevoel

Stemlogopedisten behandelen steeds vaker mensen met allerlei verschillende slikproblemen of brokgevoel/slijmgevoel in de keel (globusgevoel). Deze klachten zijn goed te verhelpen me het programma dat.

Lees meer

Cursus supragastrisch boeren

In januari volgden Heleen en Marjolein de cursus supragastrisch boeren (vaak benoemd als aerofagie). We krijgen momenteel steeds meer verwijzingen via de Maag- Darm en.

Lees meer

Contracten met zorgverzekeraars voor 2021

Ook voor 2021 hebben wij als logopediepraktijk Voorburg weer contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Lees meer

Presentatie globusgevoel voor Stemkwaliteitskring Zuid-Holland

Voor de stemkwaliteitskring Zuid Holland hield Marjolein een presentatie over oorzaken, diagnose en behandeling van Globusgevoel, een steeds vaker erkend probleem binnen de logopedie.

Lees meer