K-Taping

Wij maken sinds kort gebruik van K-Taping binnen de behandeling van stemproblematiek. K-Taping is een doeltreffend middel om in te zetten bij hypertonie/aanspanning van de spieren rondom het strottenhoofd. Hierdoor wordt ontspannen stemgeving bevorderd en door de 24-uurs behandeling wordt deze sneller eigen gemaakt. K-taping wordt inmiddels steeds vaker gebruikt bij de stemtherapie van zangers en beroepssprekers.