EILO (exercise-induced laryngeal obstruction)

EILO (exercise-induced laryngeal obstruction) oftewel benauwdheid tijdens sporten is een vaak voorkomend probleem. De longarts of sportarts bekijkt of er sprake is van een oorzaak van de benauwdheid. Wanneer deze er niet is, kan worden verwezen naar gespecialiseerde logopedie. Wij hebben inmiddels steeds meer ervaring met deze patiëntengroep.