Voice Handicap Index – zangstem (VHI)

Dit zijn beweringen die veel mensen gebruikt hebben om hun stem en mogelijke gevolgen van stemproblemen bij het zingen te beschrijven. Wij vragen u een antwoord te kiezen om aan te geven hoe vaak u dezelfde ervaring heeft.

U kunt dit formulier via de knop ‘Versturen’ naar ons opsturen. U kunt de vragenlijst ook uitprinten en op papier invullen. Klik hier om de vragenlijst te downloaden. Wilt u de papieren versie meenemen als u één van de stemspreekuren bezoekt?Datum:

1. Ik heb moeite met de overgang van het ene register naar het andere. F
2. Ik heb de indruk kracht te moeten zetten bij het zingen. P
3. Ik vermijd zingen met muzikale begeleiding (orkest, band, piano). F
4. Ik heb moeite de frases af te maken. P
5. Mijn stem komt moeilijk boven de muzikale begeleiding uit. F
6. Ik voel me gepasseerd bij projecten vanwege mijn stem. F
7. Ik maak mij zorgen om mijn stemproblemen. E
8. Ik ondervind inkomensverlies t.g.v. mijn stemprobleem. F
9. Mijn stemming wordt beïnvloed door mijn stemprobleem. E
10. Mijn stem laat mij met tussenpozen in de steek. P
11. Het lukt mij niet hoge noten zingend te halen. F
12. Mijn stem is onvast (gaat achteruit tijdens het zingen). F
13. Mijn spreekstem is slechter nadat ik gezongen heb. P
14. Ik ondervind een hinderlijk gevoel of pijn in de keel als ik zing. P
15. De klankkleur van mijn stem stoort me (timbre, scherp, doordringend, korrelig). P
16. Ik vind het moeilijk mijn stem aan te passen aan de situatie (plaats, afstand, omgeving, sfeer). P
17. De klank van mijn stem varieert wanneer er gezongen wordt tijdens een repetitie of uitvoering. P
18. Ik heb een ruisje op mijn stem. P
19. Zelfs na opwarmen (inzingen) lukt het me niet een goede stem te hebben. F
20. De helderheid van mijn stem is onvoorspelbaar P
21. Ik heb de gewoonte veel kracht te zetten bij het spreken. P
22. Ik heb moeite mijn emoties te vertolken bij het zingen. F
23. Ik heb het idee dat anderen mijn stemproblemen niet begrijpen. E
24. Het zingen zelf maakt me gespannen, gestressed. E
25. Ik voel me minderwaardig als gevolg van mijn stem. E
26. Mijn stem lijkt breekbaar en droog. P
27. Ik word bang bij het idee te moeten zingen. E
28. Zelfs als ik niet zing denk ik aan mijn stemprobleem. E
29. Het gebeurt dat ik weiger om te zingen. E
30. Het overkomt me dat ik de moed verlies als ik aan mijn stemprobleem denk. E

 

Naar wie wilt u het formulier verzenden?