Bezoek aan de Pevoc in Gent

In augustus 2017 werd de Pevoc georganiseerd in Gent. Drie dagen lang presentaties op het gebied van KNO en logopedie. De nieuwste behandelingen werden gepresenteerd en samen met veel stemcollega’s en bijna onze gehele kwaliteitskring heeft Marjolein genoten van de sfeer, de stad en de inhoud.

Het gehele jaar zijn wij up-to-date gebleven op het gebied van K-Taping bij hypertone stemstoornissen. Dit doen wij d.m.v. een denktank die eens per drie maanden bijeen komt.
De onderwerpen voor onze kwaliteitskringbijeenkomsten dit jaar zijn: reflux, spasmodische dysfonie, de richtlijn Stem en aerofagie.