Behandelingen bij slikproblemen of brokgevoel

Stemlogopedisten behandelen steeds vaker mensen met allerlei verschillende slikproblemen of brokgevoel/slijmgevoel in de keel (globusgevoel). Deze klachten zijn goed te verhelpen me het programma dat wij bieden. Verwijzingen komen tot stand via de huisarts, KNO-arts, longarts of MDL-arts.